Ekonómia a manažment

Ako uvažuje Steve Jobs

5,95