Poďme von s Arturom a Milou

3,95 

Aurore Gauthier

Séria: Montessori

Cieľom výchovy podľa Márie Montessori nemá byť odovzdanie čo najväčšieho množstva informácií a vedomostí dieťaťu. Naopak, dieťa treba podporovať v tom, aby rozvíjalo svoju túžbu po poznaní a učení sa. Majúc na zreteli tento cieľ…

Na sklade

Poďme von s Arturom a Milou

3,95